Dienstverlening op De Bus

  • Administratie: aanvraag akten burgerlijke stand (bv. geboorteakte, huwelijksakte) en attesten bevolkingsregister (bv. woonst, nationaliteit), adreswijziging, ...
  • Levenseinde: verklaringen in verband met orgaandonatie, wilsbeschikking teraardebestelling, ...
  • Milieu: opzeggen afvalcontainer, aanvraag badge containerpark, vraag ophaling groot huisvuil, anti- reclamesticker, afvalkalender, ...
  • Sociale zaken: aanvraag gezinszorg, aanvraag warme maaltijd, aanvraag rit mindermobielencentrale, aanvraag wachtlijst kinderopvang, inschrijving buitenschoolse kinderopvang, ...
  • Communicatie: stratenplan, infogids, Gemeentekrant, aanvraag publicatie digitale infoborden, …
  • Vrije tijd: aanvraagformulier evenement, vrijetijdskaart, aanvraagformulieren subsidies, toeristische brochures, …

Te Koop

Pmd-zakken : € 6 per rol van 24 zakken

Groene zakken gemengde plastic : € 4 per rol van 12 zakken

BioBags: 120l : € 6 per rol

Papieren zakken voor gft: € 6 per pakket van 80 stuks

Stickers grofvuil : € 15 per 0,5m3

 

Geschenkcheques : € 5, € 10 of € 20